Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ Vạn Sự !

Gieo quẻ

Nhân ngày chị em lạm bàn sự tương quan giữa 8/3 và Kinh Dịch

8 tháng 3 hay những ngày lễ dương lịch khác vẫn có thể nhận diện theo lịch âm. Trong đó, các chữ số là một phần cấu thành nên lí số Bát Quái, bao hàm “thiên
Nhân ngày chị em lạm bàn sự tương quan giữa 8/3 và Kinh Dịch

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo
Xem thêm: Nhân ngày chị em lạm bàn sự tương quan giữa 8/3 và Kinh Dịch