Kính mời quý khách like fanpage ủng hộ Vạn Sự !

12 con giáp

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Tân Mùi 1991 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Tân Mùi 1991, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Tân Mùi 1991 - Nam mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Tân Mùi 1991, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Tuổi Tân Mùi 1991 - Nam mạng vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Tân Mùi 1991 - Nam mạng.
Nam mạng - Tân Mùi.
Cung CÀN. Trực BÌNH.
Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi).
Khắc TUYỀN TRUNG THỦY.
Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh).
Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU.
Phật độ mạng.

Tử Vi Trọn Đời Tuổi TÂN MÙI 1991 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi TÂN MÙI 1991

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Tân Mùi 1991 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Thân 1980 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi Canh Thân 1980

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Thân 1980 - Nữ mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Thân, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo tiên đoán Xem tử vi trọn đời Tuổi Canh Thân 1980 - Nữ mạng để biết về vận mệnh cuộc đời, tình duyên, gia đạo, công danh tiền tài, tuổi hợp kỵ trong làm ăn, hôn nhân...

Tử Vi Tuổi Canh Thân 1980 - Nữ mạng.
Nữ mạng - Canh Thân.
Cung KHÔN.
Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá).
Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI.
Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng.

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Thân 1980 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi Canh Thân 1980

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Thân 1968 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi Mậu Thân 1968

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Thân 1968 - Nam mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Mậu Thân 1968, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo tiên đoán Xem tử vi trọn đời Tuổi Mậu Thân 1968 - Nam mạng để biết về vận mệnh cuộc đời, tình duyên, gia đạo, công danh tiền tài, tuổi hợp kỵ trong làm ăn, hôn nhân...

Tử Vi Tuổi Mậu Thân 1968 - Nam mạng.
Nam mạng - Mậu Thân.
Cung KHÔN. Trực ĐỊNH.
Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn).
Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY.
Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc).
Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ.
Phật Bà Quan Âm độ mạng.

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Thân 1968 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi Mậu Thân 1968

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Đinh Mão 1987 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Đinh Mão 1987, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Đinh Mão 1987 - Nữ mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Đinh Mão 1987, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Tuổi Tuổi Đinh Mão 1987 - Nữ mạng vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Đinh Mão 1987 - Nữ mạng.
Cung CÀN.
Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư).
Xương CON MÈO. Tướng tinh CON GÀ.
Bà Chúa Ngọc độ mạng.

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Đinh Mão 1987 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Ất Mão Sinh năm 2035 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Ất Mão, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Ất Mão Sinh năm 2035 - Nữ mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Ất Mão, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo tiên đoán Xem tử vi trọn đời tuổi Ất Mão nữ mạng sinh năm 2035 để biết chi tiết về vận mệnh cuộc đời, tình duyên, gia đạo, công danh tiền tài, tuổi hợp kỵ trong làm ăn, hôn nhân...

Người tuổi này nói chung là cuộc sống phải chịu nhiều lo lắng về tiền vận, cuộc đời cơ bản là không được hưởng sung sướng lắm. Vào trung vận rồi có thể sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn về vấn đề tài lộc. Tuy nhiên thì buồn khổ và lo lắng vẫn sẽ mãi đa mang. Bước vào hậu vận thì mới có thể có được an nhàn và sung sướng hơn.

Nữ Mạng – Ất Mão Sinh năm 2035.
Cung: Cấn.
Mạng: Đại khuê thủy (Nước khe lớn).
Xương: Con mèo.
Tướng tinh: Con dơi.
Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng.

Tử Vi Trọn Đời Tuổi ẤT MÃO 2035 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi ẤT MÃO 2035

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Ất Mão Sinh năm 2035 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Dần 1950 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Dần 1950, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Dần 1950 - Nam mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Dần 1950, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Tuổi Tuổi Canh Dần 1950 - Nam mạng vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Canh Dần 1950 - Nam mạng.
 
Cung KHÔN. Trực NGUY.
Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá).
Khắc LỘ BÀN THỔ.
Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng).
Xương CON CỌP. Tướng tinh CONhEO.
Phật Bà Quan Âm độ mạng.

tu vi tron doi tuoi canh dan 1950 nam

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Dần 1950 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến...

Vận Mệnh Người Tuổi THÂN ( Khỉ ) Năm 2021, Tài Lộc, Việc Làm, Tình Duyên, Gia Đạo,... Tất cả về Người Tuổi THÂN năm 2021

Vận Mệnh Người Tuổi THÂN ( Khỉ ) Năm 2021, Tài Lộc Người Tuổi THÂN, Việc Làm Người Tuổi THÂN, Tình Duyên Người Tuổi THÂN, Gia Đạo Người Tuổi THÂN,... Tất cả về Người Tuổi THÂN năm 2021.

Vận Mệnh Người Tuổi THÂN ( Khỉ ) Năm 2021, Tài Lộc, Việc Làm, Tình Duyên, Gia Đạo,... Tất cả về Người Tuổi THÂN năm 2021

Xem thêm: Vận Mệnh Người Tuổi THÂN ( Khỉ ) Năm 2021, Tài Lộc, Việc Làm, Tình Duyên, Gia Đạo,... Tất cả về...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Giáp Dần 1974 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Giáp Dần 1974, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Giáp Dần 1974 - Nam mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Giáp Dần 1974, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Tuổi Tuổi Giáp Dần 1974 - Nam mạng vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Giáp Dần 1974 - Nam mạng.
Cung KHÔN. Trực KHAI.
Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn).
Khắc SƠNhẠ HỎA.
Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý).
Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU.

Ông Quan Đế độ mạng.

tu vi tron doi tuoi giap dan 1974 nam

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Giáp Dần 1974 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi ĐINH MÙI - Nam mạng Sinh năm 2027, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi ĐINH MÙI, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi ĐINH MÙI - Nam mạng Sinh năm 2027, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi ĐINH MÙI, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo tiên đoán Xem tử vi trọn đời tuổi Đinh Mùi nam mạng sinh năm 2027 để biết về vận mệnh cuộc đời, tình duyên, gia đạo, công danh tiền tài, tuổi hợp kỵ trong làm ăn, hôn nhân...

Những người đàn ông tuổi Đinh Mùi thường được hưởng một cuộc đời đầy may mắn, hạnh phúc, trong cuộc sống của họ thường gặp được những niềm vui bất ngờ. Bắt đầu từ trung vận trở đi, cuộc sống của họ hoàn toàn tốt đẹp, đạt được nhiều thành công rạng rỡ, được hưởng một cuộc đời giàu sang, phú quý, con cái đủ đầy, gia đạo hạnh phúc.

Nam Mạng – Đinh Mùi Sinh năm 2027
Thuộc cung Ly, trực Bình.
Mệnh: Thiên Hà Thủy.
Khắc Thiên Thượng Hỏa.
Con nhà Hắc Đế.
Xương con Dê, tướng tinh con Rồng.
Được cậu Tài và cậu Quý độ mạng.

Tử Vi Trọn Đời Tuổi ĐINH MÙI 2027 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi ĐINH MÙI 2027

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi ĐINH MÙI - Nam mạng Sinh năm 2027, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi ẤT MÙI - Nữ mạng Sinh năm 2015, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi ẤT MÙI, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi ẤT MÙI - Nữ mạng Sinh năm 2015, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi ẤT MÙI, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo tiên đoán Xem tử vi trọn đời tuổi Ất Mùi nữ mạng sinh năm 2015 để biết chi tiết về vận mệnh cuộc đời, tình duyên, gia đạo, công danh tiền tài, tuổi hợp kỵ trong làm ăn, hôn nhân...

Những người phụ nữ tuổi Ất Mùi phải trải qua nhiều khó khăn, phiền muộn vào thời tiền vận. Thời trung vận thì gặp phải những vận rủi trong chuyện tình cảm, tâm tư hay phải vướng bận vì nhiều chuyện, ít được thảnh thơi. Chỉ đến hậu vận, họ mới được hưởng may mắn và hạnh phúc. Những người tuổi Ất Mùi có vận may cả đời được hưởng tài lộc ở mức khá.

Nữ Mạng – Ất Mùi Sinh năm 2015.
Thuộc cung Chấn.
Mệnh Sa Trung Kim.
Xương con Dê, tướng tinh con Gà.
Được bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng.

Tử Vi Trọn Đời Tuổi ẤT MÙI 2015 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi ẤT MÙI 2015

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi ẤT MÙI - Nữ mạng Sinh năm 2015, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ...

Tử vi tuổi BÍNH DẦN 1986 năm 2021 - NAM mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tài vận,sự nghiệp,tình duyên tuổi BÍNH DẦN 1986 năm 2021

Tử Vi Tuổi Bính Dần 2021 - Nam Mạng 1986.

- SAO: Mộc đức: Làm ăn phát đạt.

- VẬN NIÊN: Bình.

- Mạng: Hỏa gặp mệnh thổ là sinh: tốt.

- Thiên can tuổi: Bính gặp năm Tân là hợp: Tốt.

Tử vi tuổi BÍNH DẦN 1986 năm 2021 NAM mạng. Tài vận,sự nghiệp,tình duyên tuổi BÍNH DẦN 1986 năm 2021

Xem thêm: Tử vi tuổi BÍNH DẦN 1986 năm 2021 - NAM mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tài vận,sự nghiệp,tình...

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Tý sinh năm 1924, 1984 và 2044 nữ mạng

Tử vi đẩu số là trang kiến thức xem tử vi 2017, lấy lá số tử vi và luận giải, xem tuổi vợ chồng, ngày lành để cưới hỏi, làm nhà, khai trương

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Tý sinh năm 1924, 1984 và 2044 nữ mạng

Tử vi trọn đời tuổi Giáp Tý sinh năm 1924, 1984 và 2044 nữ mạng

Sanh năm: 1924, 1984 và 2044

Cung CHẤN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng 

Giáp Tý số mạng như vầy Dời đổi nhà cửa sau này mới yên Anh em giàu có chẳng mong Tự tay lập nghiệp chẳng trông cậy nhờ Lương duyên trắc trở buổi đầu Phải quen nhau trước mới hầu lập gia.

CUỘC SỐNG
Cuộc đời có nhiều may mắn, thường nắm lấy thành công nhiều hơn là thất bại. Cuộc sống có thể đầy đủ và cuộc đời càng lúc càng lên cao hơn, cho đến ngày cuối của cuộc đời thì tuổi Giáp Tý vẫn nắm được phần chắc của cuộc sống đầy đủ hoàn toàn về vật chất.

Tóm lại: cuộc đời của tuổi Giáp Tý nhiều may mắn và tạo được nhiều cơ hội tiền bạc, nắm vững phần sự nghiệp lẫn công danh.

Tuổi Giáp Tý cuộc sống được ở vào phần trung bình. Số hưởng thọ từ 59 đến 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở hiền hòa có phúc đức thì được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, đó là luật định của tạo hóa.

TÌNH DUYÊN
Về vấn đề tình duyên, tuổi Giáp Tý có nhiều trường hợp đặc biệt về tuổi nhỏ. Cuộc sống về vấn đề tình duyên, bắt đầu có hạnh phúc hay đầy đủ về tình thương yêu, nhưng theo sự nghiên cứu về khoa học chiết tự và huyền bí thì tuổi Giáp Tý cũng có ba trường hợp về vấn đề tình duyên như sau:

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì cuộc đời có ba lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào tháng Giêng Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời hai lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 9, 10 và 11 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng nầy thì cuộc đời bạn được hoàn toàn hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 7, 8 và 12 Âm lịch.

Trên đây là những diễn tiến về tình duyên của bạn trong cuộc đời, bạn nên nhớ lại mình sanh vào tháng nào để biết được cuộc đời, và đó là số mạng của bạn vậy.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH
Công danh vẫn ở vào mức độ bình thường. Phần gia đạo có nhiều rối rắm về tuổi nhỏ, nhưng vào hậu vận và trung vận thì được êm ái, phần con cái có nhiều kết quả mong muốn và đầy đủ đ àng hoàng.

Sự nghiệp bắt đầu vững chắc từ năm 30 tuổi. Tiền tài đều đặn và có thể lên cao vào hậu vận, có thể thành công to về tiền bạc vào thời kỳ 40 tuổi trở đi.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN
S au đây là sự làm ăn của bạn, phải cần chọn lựa người có hạp với phần tuổi mình thì công việc làm ăn mới mong phát triển được đầy đủ và dồi dào. Tuổi Giáp Tý rất hạp với những tuổi nầy trong mọi sự làm ăn hay mọi khía cạnh trên cuộc đời. Đó là tuổi Giáp Tý hợp với những tuổi nầy: Giáp Tý, Bính Dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ. Những tuổi này hạp với tuổi Giáp Tý trong mọi việc trong suốt cuộc đời.

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG
Trong sự lựa chọn vợ chồng, bạn cũng cần nên lựa những tuổi hạp với tuổi mình mới có thể xây dựng được nhiều dịp may mắn trong cuộc đời, mới có thể phát triển được sự giàu sang, phú quý và trong cuộc đời bạn cần lựa chọn những tuổi nầy mà kết duyên thì chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên hoàn toàn êm đẹp, những tuổi nầy rất hạp về tình duyên lẫn tiền tài và sự nghiệp, đó là các tuổi: Giáp Tý, Bính Dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Quý Hợi. Những tuổi nầy là những tuổi có thể kết hôn mới có thể phát triển mạnh về nghề nghiệp.

Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Mậu Thìn, Nhâm Tuất, Bính Thìn. Những tuổi nầy chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc.

Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, cuộc sống bạn có thể gặp nhiều nguy cơ, không tạo được cơ hội để phát triển nghề nghiệp, tài lộc yếu kém, trong cuộc đời khó tạo được một sự sống êm đẹp và đầy đủ, suốt đời phải sống trong sự nghèo túng liên miên, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Tân Mùi, Đinh Sửu. Những tuổi này kết hôn rất khó làm ăn.

Những năm nầy bạn kết duyên phải chịu cảnh xa vắng và hay đau buồn vì việc tình duyên và hạnh phúc, vì là những năm xung khắc với tuổi: 16, 17, 22, 23, 28 và 39 tuổi. Những năm mà bạn ở vào số tuổi này kỵ kết hôn.

Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, cuộc sống bạn đa phu, nghĩa là trong cuộc đời thay đổi nhiều lần về tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 5, 6, 9, 11 và 12 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng nầy chắc chắn trong cuộc đời bạn nhiều lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc hay phải có nhiều chồng.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ
Trong cuộc đời nhứt là những tuổi nầy, bạn nên đề phòng và cẩn thận, không nên giao dịch làm ăn, hay kết duyên, vì những tuổi nầy rất đại kỵ với tuổi bạn, có thể xảy ra tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là các tuổi: Đinh Mão, Quý Dậu, Kỷ Mão và Tân Dậu. Nếu gặp tuổi nầy mà kết duyên hay làm ăn thì cuộc đời sẽ có nhiều thương đau, khó mà có thể thành công hoặc có hạnh phúc được.

Gặp tuổi kỵ trong gia đình nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi. Về tình duyên không nên làm lễ hôn nhơn linh đình hay ra mắt bà con thân tộc. Về việc làm ăn không nên giao dịch về tiền bạc.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Bạn có những năm bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, những năm nầy bạn không tạo được nhiều sự may mắn, đó là những năm bạn ở vào số tuổi: 19, 24, 31 và 38 tuổi. Những năm này khó tạo được tiền bạc cũng như tất cả mọi khía cạnh khác.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT
Tuổi Giáp Tý có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt, đó là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành vào những ngày, giờ và tháng nói trên, bạn gặp được nhiều sự may mắn trong vấn đề tiền bạc cũng như về mọi khía cạnh khác. Không sợ sự thất bại.

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 18 đến 22 tuổi: Năm 18 tuổi, về mặt tình cảm rất vượng, nhưng tất cả những câu chuyện tình duyên xảy ra trong năm này đều bị thất bại. Năm 19 tuổi, có thể thi đậu hoặc có một tin vui. Năm 20 tuổi, sẽ gặp được người yêu lý tưởng trong khoảng thời gian từ 20 đến 22 tuổi. Trong những năm nầy nên luôn cẩn thận về vấn đề tình cảm, đề phòng những lời đường mật không thành thật của những người khác phái có ý lừa gạt.

Từ 23 đến 28 tuổi: Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời bạn; nếu đã lập gia đình, thì bạn đã gặp được một người chồng tốt; Nếu chưa có gia đình, chắc chắn trong khoảng thời gian nầy bạn sẽ gặp được người chồng lý tưởng, tài lộc đều hòa, trên mức trung bình.

Từ 29 đến 32 tuổi: Trong khoảng thời gian nầy bạn nên giữ gìn cẩn thận về bổn mạng và hãy nên làm nhiều điều thiện, phước đức để đức cho những đứa con được sanh ra trong khoảng thời gian nầy. Năm 31 tuổi, thể nào cũng có đau bịnh khá nặng.

Từ 33 đến 38 tuổi: Đây là những năm mà tuổi Giáp Tý vượng phát nhất trong cuộc đời tất cả về mọi mặt tình cảm, gia đạo cũng như con cái và tài lộc, làm gì cũng thành công. Bạn nên lợi dụng những năm nầy để xây dựng hạnh phúc của đời bạn.

Từ 39 đến 42 tuổi: Trong khoảng thời gian nầy ngoài vấn đề tình cảm gia đình, bạn nên cố tránh giao thiệp mật thiết với người khác phái, coi chừng có chuyện lộn xộn. Năm 41, tuổi kỵ mùa Hạ, kỵ đi xa. Năm 42 tuổi, kỵ hùn hạp làm ăn, nhất là với người khác phái và ít tuổi hơn mình.

Từ 43 đến 50 tuổi: Năm 43 tuổi có nhiều việc buồn phiền, năm nầy làm ăn lớn sẽ bị thất bại, cuộc sống có nhiều việc lo âu vào những tháng năm, bảy và chín. Năm 44 tuổi khá hay, tài lộc dồi dào, công việc làm ăn có nhiều thắng lợi vào những tháng 4, 7 và 10 Âm lịch. Năm 45 tuổi, xấu vào tháng Giêng; Hai, Ba có tài lộc; Tháng Sáu, Bảy không nên đi xa hay xuất phát tiền bạc; ngoài ra, những tháng khác trung bình. Năm 46 và 47, hai năm đầy đủ làm ăn có nhiều kết quả, tình cảm vượng phát mạnh. Năm 48 và 49 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc. Vào năm 48 tuổi, kỵ tháng 9. Năm 49 tuổi, nhiều tai hại nên cữ vào tháng 4. Năm 50 tuổi, đầy triển vọng về tiền bạc cũng như về tình cảm.

Từ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 tuổi, khá hay đẹp về tài lộc và tình cảm, có phát triển về nghề nghiệp. Năm 52 tuổi, có thể gặp nhiều may mắn vào tháng 8 trở đi. Năm 53 tuổi, bình thường không có gì xảy ra trong cuộc đời, trừ bịnh hoạn nhỏ nhặt. Năm 54 và 55, hai năm này gia đình êm ấm, tài lộc điều hòa, mọi việc làm ăn đều có thể phát triển được.

Từ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 tuổi, có nhiều hay đẹp. Năm 57 lo lắng cho bản thân, tình cảm vượng phát, tiền bạc dễ chịu. Năm 58 và 59 đầy đủ và hai năm nầy không được tốt về phần tài lộc và phần mạng số. Cẩn thận việc xuất hành rất có tai hại nhứt là tháng 6 năm 58 và tháng 10 năm 59 tuổi. Năm 60 tuổi được đầy đủ, gia đình tròn vẹn và hạnh phúc. Năm này phần bản thân không có việc gì quan trọng xảy ra.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Xem thêm: Tử vi trọn đời tuổi Giáp Tý sinh năm 1924, 1984 và 2044 nữ mạng

Tử Vi tuổi THÌN trong năm Nhâm Dần 2022,TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống năm Nhâm Dần 2022 nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi tuổi THÌN trong năm Nhâm Dần 2022, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống năm Nhâm Dần 2022 nhé. Vận mệnh, tình duyên, gia đạo, công danh, tiền tài, tuổi hợp, tuổi kỵ trong làm ăn, hôn nhân... tử vi theo từng tháng.

Xem thêm: Tử Vi tuổi THÌN trong năm Nhâm Dần 2022,TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Thìn 2000 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Thìn 2000, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Thìn 2000 - Nữ mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Thìn 2000, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Tuổi Canh Thìn 2000 - Nữ mạng vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Canh Thìn 2000 - Nữ mạng.
Cung CHẤN.
Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng)
Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ.
Bà Chúa Tiên độ mạng.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Thìn 2000 - Nữ mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Thìn 2000, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Thìn 2000 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến...

Vận Mệnh Người Tuổi HỢI ( Heo/Lợn ) Năm 2021, Tài Lộc, Việc Làm, Tình Duyên, Gia Đạo,...Tất cả về Người Tuổi HỢI năm 2021

Vận Mệnh Người Tuổi HỢI ( Heo/Lợn ) Năm 2021, Tài Lộc Người Tuổi HỢI, Việc Làm Người Tuổi HỢI, Tình Duyên Người Tuổi HỢI, Gia Đạo Người Tuổi HỢI, ... Tất cả về Người Tuổi HỢI năm 2021.

Vận Mệnh Người Tuổi HỢI ( Heo/Lợn ) Năm 2021, Tài Lộc, Việc Làm, Tình Duyên, Gia Đạo

Xem thêm: Vận Mệnh Người Tuổi HỢI ( Heo/Lợn ) Năm 2021, Tài Lộc, Việc Làm, Tình Duyên, Gia Đạo,...Tất cả về...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Tân Mão 2011 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Tân Mão 2011, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Tân Mão 2011 - Nữ mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Tân Mão 2011, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.
Tuổi Mão vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Tân Mão 2011 - Nữ mạng.
Nữ mạng - Tân Mão.
Cung LY.
Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá).
Xương CON MÈO. Tướng tinh CON RẮN.
Phật Bà Quan Âm độ mạng.

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Tân Mão 2011 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc...

Tử vi tuổi CANH TÝ 1960 năm 2021 - NỮ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tài vận,sự nghiệp,tình duyên tuổi CANH TÝ 1960 năm 2021

Tử Vi Tuổi Canh Tý 2021 - Nữ Mạng 1960.

- SAO: Thái bạch.

- VẬN NIÊN: Bình.

– Mạng Mộc gặp mệnh thổ là khắc xấu.

- Thiên can tuổi Canh gặp năm Tân là bình.

Tử vi tuổi CANH TÝ 1960 năm 2021 NỮ mạng, Tài vận,sự nghiệp,tình duyên tuổi CANH TÝ 1960 năm 2021

Xem thêm: Tử vi tuổi CANH TÝ 1960 năm 2021 - NỮ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tài vận,sự nghiệp,tình...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Dần 2010 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Dần 2010, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Dần 2010 - Nữ mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Dần 2010, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Tuổi Tuổi Canh Dần 2010 - Nữ mạng vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Canh Dần 2010 - Nữ mạng.
Cung CẤN.
Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá).
Xương CON CỌP. Tướng tinh CON BEO.
Phật Bà Quan Âm độ mạng.

tu vi tron doi tuoi canh dan 2010 nu

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Dần 2010 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Nhâm Tý 1972 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Nhâm Tý 1972, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Nhâm Tý 1972 - Nam mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Nhâm Tý 1972, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.
Tuổi Tý vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Nhâm Tý 1972 - Nam mạng.
Cung CHẤN. Trực CHẮP.
Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu).
Khắc ỐC THƯỢNG THỔ.
Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ).
Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON HEO.

Ông Tử Vi độ mạng.

tu vi tron doi tuoi nham ty 1972 nam 

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Nhâm Tý 1972 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Dần 1950 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Dần 1950, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Dần 1950 - Nữ mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Dần 1950, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Tuổi Tuổi Canh Dần 1950 - Nữ mạng vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Canh Dần 1950 - Nữ mạng.
Nữ mạng - Canh Dần.
Cung CẤN.
Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá).
Xương CON CỌP. Tướng tinh CON BEO.
Phật Bà Quan Âm độ mạng.

tu vi tron doi tuoi canh dan 1950 nu

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Canh Dần 1950 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến...

Tử vi tuổi GIÁP TÝ 1984 năm 2021 NAM mạng, Tài vận, sự nghiệp, tình duyên tuổi GIÁP TÝ 1984 năm 2021

Tử Vi Tuổi Giáp Tý 2021 - Nam Mạng 1984.

- SAO: Thổ Tú : Kiêng kỵ tháng 4 và tháng 8.

- VẬN NIÊN: Bình.

- Mạng: Kìm gặp mệnh thổ là sinh: tốt.

- Thiên can tuổi: Giáp gặp năm Tân là bình.

Tử vi tuổi GIÁP TÝ 1984 năm 2021 NAM mạng, Tài vận, sự nghiệp, tình duyên tuổi GIÁP TÝ 1984 năm 2021

Xem thêm: Tử vi tuổi GIÁP TÝ 1984 năm 2021 NAM mạng, Tài vận, sự nghiệp, tình duyên tuổi GIÁP TÝ 1984 năm 2021

Nhà tư tưởng vĩ đại tuổi Mậu Dần - Karl Marx

Karl Heinrich Marx sinh năm 1818 tại Trier - Đức, mất năm 1883 tại Luân Đôn. Ông là nhà tư tưởng, nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại của thế giới
Related image

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói, Phong Thủy, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo
Xem thêm: Nhà tư tưởng vĩ đại tuổi Mậu Dần - Karl Marx

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Ất Mão Sinh năm 2035 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Ất Mão, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Ất Mão Sinh năm 2035 - Nam mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Ất Mão, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo tiên đoán Xem tử vi trọn đời tuổi Ất Mão nam mạng sinh năm 2035 để biết về vận mệnh cuộc đời, tình duyên, gia đạo, công danh tiền tài, tuổi hợp kỵ trong làm ăn, hôn nhân...

Người tuổi Ất Mão nam mạng trong cuộc đời có thể gặp được nhiều điều tốt đẹp, may mắn. Tuy không có được một cuộc sống sung sướng về mặt thể xác, nhưng lại được thảnh thơi về mặt tinh thần, suốt cuộc đời không mấy cực khổ lắm. Số mệnh được hưởng giàu sang, phú quý, thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Khi về già, tiền bạc được đủ đầy, gia cảnh được êm ấm.

Nam Mạng – Ất Mão Sinh năm 2035.
Cung: Khảm.
Trực: Bế.
Mạng: Đại khê thủy (Nước khe lớn).
Khắc: Sơn hạ hỏa.
Con nhà: Hắc đế (Phú quý).
Xương: Con mèo.
Tướng tinh: Con dơi.
Ông quan Đế độ mạng.

Tử Vi Trọn Đời Tuổi ẤT MÃO 2035 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi ẤT MÃO 2035

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Ất Mão Sinh năm 2035 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Thân 1968 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi Mậu Thân 1968

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Thân 1968 - Nữ mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Mậu Thân 1968, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.

Cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo tiên đoán Xem tử vi trọn đời Tuổi Mậu Thân 1968 - Nữ mạng để biết về vận mệnh cuộc đời, tình duyên, gia đạo, công danh tiền tài, tuổi hợp kỵ trong làm ăn, hôn nhân...

Tử Vi Tuổi Mậu Thân 1968 - Nữ mạng.
Nữ mạng - Mậu Thân.
Cung CẤN.
Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn).
Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ.
Phật Bà Quan Âm độ mạng.

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Thân 1968 - Nữ mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán,giải mã Tuổi Mậu Thân 1968

Tử Vi Trọn Đời Tuổi CANH TÝ 1960 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Tý 1960

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi CANH TÝ 1960 - Nam mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Canh Tý 1960, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.
Tuổi Tý vào đây, nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Canh Tý 1960 - Nam mạng:
Cung CÀN. Trực THÀNH.
Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách).
Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY.
Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh).
Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN.

Ông Quan Đế độ mạng.

tu vi tron doi tuoi canh ty 1960 nam

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi CANH TÝ 1960 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến...

Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Tý 2008 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Mậu Tý 2008, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé

Vạn Sự gửi tới quý thính giả bài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Tý 2008 - Nam mạng, giải mã từ tuổi trẻ đến lúc già Tuổi Mậu Tý 2008, để nắm bắt cơ hội và chuẩn bị những tình huống trong tương lai nhé.
Tuổi Tý vào đây, Nghe cô gái Trí Tuệ Nhân Tạo của Google tiên đoán cuộc đời nhé.

Tử Vi Tuổi Mậu Tý 2008 - Nam mạng.

Cung CÀN. Trực MÃN.
Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp).
Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY.
Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý).
Xương CON CHUỘT.
Tướng tinh CON CHÓ SÓI.

Phật Bà Quan Âm độ mạng.

tu vi tron doi tuoi mau ty 2008 nam

Xem thêm: Tử Vi Trọn Đời Tuổi Mậu Tý 2008 - Nam mạng, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tiên Đoán giải mã từ tuổi trẻ đến lúc...

Các bài khác...